plende
SSO | Reklama wizualna
 
Reklamę wizualną można ogólnie zdefiniować jako każdy rodzaj reklamy i promocji, który zakłada użycie obrazu w celu nakłonienia konsumenta do zakupu reklamowanego produktu lub skorzystania z reklamowanej usługi. W celu zwiększenia skuteczności oddziaływania, reklama tego rodzaju wykorzystuje wizualne środki przekazu, by zwrócić uwagę potencjalnego klienta na dany produkt.

Reklama wizualna może być realizowana zarówno na zewnątrz budynków (reklama zewnętrzna, outdoor), jak i w przestrzeniach zamkniętych (reklama wewnętrzna, indoor), a także w internecie, telewizji i za pomocą innych mediów. Warto jednak zauważyć, że z reklamą wizualną w czystej postaci mamy do czynienia jedynie w przypadku realizacji nastawionych na wykorzystanie wyłącznie zmysłu wzroku.
 
Co to jest reklama zęwnetrzna – reklama outdoor ?
Reklama zewnętrzna, bardzo często przyjmująca postać wielkoformatowych billboardów, jest podstawowym sposobem wykorzystania reklamy wizualnej w przestrzeni miejskiej. Kontakt z tego rodzaju treściami reklamowymi jest zwykle krótki (choć jednocześnie powtarzalny, np. billboardy stoją w tych samych miejscach), tak więc projektuje się je w taki sposób, by zawierały jak najwięcej elementów graficznych i minimum tekstu. Dzięki skupieniu wizualizacji na elementach plastycznych konsument widzący taką reklamę jest w stanie zarejestrować ją i w przyszłości rozpoznawać w ułamku sekundy nie zastanawiając się co to jest, ale wyłącznie pod warunkiem, że dana reklama przykuje jego uwagę na tyle długo, by nawet pobieżnie się z nią zapoznał.
 

Niejednokrotnie reklamodawcy w tym celu używają treści kontrowersyjnych lub formułują przekaz reklamowy w sposób budzący w widzach skrajne emocje, co zwykle wystarcza do tego, by został on zauważony pośród innych reklam. Należy jednak mieć na uwadze, że bardzo łatwo jest przekroczyć granicę dobrego smaku, a jeśli do tego dojdzie, reklama będzie działać odwrotnie, niż zakładano. Do najczęściej wykorzystywanych nośników wizualnej reklamy zewnętrznej należą:

- billboardy, pylony, kasetony, siatki reklamowe, systemy LED, reklamy na środkach transportu, szyby wystawiennicze, neony, litery przestrzenne.

Co to jest reklama węwnetrzna – reklama indoor ?
Wewnętrzna reklama wizualna ma nieco inną specyfikę niż outdoor – z racji miejsca zastosowania powinna być zdecydowanie bardziej informacyjna niż reklama zewnętrzna. Zazwyczaj konsumenci mający kontakt z indoorem mają sporo czasu na zapoznanie się z treścią danego przekazu reklamowego, stąd w bardzo wielu przypadkach sporą część tego typu reklamy stanowi tekst, a elementy graficzne jedynie uzupełniają bądź podkreślają go, nie stanowiąc zasadniczej części przekazu.

Indoor jest tym skuteczniejszy, im mniej potencjalnych konkurencyjnych przekazów znajduje się w jego pobliżu, ponadto zdecydowanie łatwiej niż w przypadku outdooru można zaplanować kampanię reklamy wewnętrznej przeznaczonej dla konkretnej grupy odbiorców – wystarczy reklamy umieścić w odpowiednim miejscu, a zapamiętywalność przekazu może osiągnąć poziom nawet ponad 80%, co jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia w reklamie outdoorowej. Dlatego właśnie reklama wewnętrzna z każdym rokiem staje się bardziej popularna wśród reklamodawców.

Należy dodać, że reklama wewnętrzna jest także zdecydowanie tańsza, nie tylko przy samej produkcji, ale także dzięki temu, że nie ma potrzeby emitowania jej w mass-mediach. Dzięki temu nawet firmy o relatywnie niedużym kapitale na przeprowadzenie kampanii reklamowej mogą sobie pozwolić na wykupienie reklamy indoorowej i liczyć na wymierne efekty tych działań. Do najpopularniejszych w Polsce nośników wizualnej reklamy wewnętrznej należą:

- standy, neony, kasetony, grawertony, potykacze, ścianki ekspozycyjne, roll-upy.

Zapraszamy do naszej drukarni internetowej, gdzie mogą zakupić Państwo usługi pakietowe, w przypadku usług niestandardowych zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 
SSO | Oferta MAF