plende
SSO | Outsourcing IT | Bezpieczeństwo Danych
 
Rosnące wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji oraz rosnący popyt na usługi bezpieczeństwa stawiają przed organizacjami duże wyzwania w tym obszarze. Dodatkowo ze względu na uwarunkowania polskich przepisów, pośrednie koszty pracy stanowią znaczące obciążenie finansowe. Outsourcing funkcji bezpieczeństwa polega na powierzeniu niektórych zadań firmie SSO, która może te czynności wykonać szybciej, taniej i efektywniej. Jest to jedna z najbardziej efektywnych strategii zarządzania. Outsourcing funkcji bezpieczeństwa pozwala na korzystanie z najbardziej optymalnych rozwiązań, bez ryzyka związanego z inwestycjami.
 
Najważniejszymi zaletami korzystania z outsourcingu są:
- znaczna redukcja i kontrola wydatków,
- możliwość korzystania z usług najwyższej jakości i zasobów, które wcześniej nie były osiągalne,
- możliwość skierowania własnego personelu i zasobów do innych zadań,
- profesjonalne przygotowanie do audytów,
- reprezentowanie organizacji wobec jednostek zewnętrznych.
 
Obecnie w przedsiębiorstwach informacja stała się jednym z czynników, bez której trudno jest zachować ciągłość działania. Jej częściowa utrata wiąże się ze zmniejszeniem konkurencyjności na rynku a całkowita nawet z koniecznością przestojów (np. utrata kluczowych danych w przedsiębiorstwie może spowodować ryzyko braku ciągłości finansowej, tendencji do odejścia stałych kontrahentów oraz w przypadku danych finansowo-księgowych nawet odpowiedzialności karnej). Zagrożeń jest wiele. Mogą one wynikać z czynników niezależnych takich jak awarie urządzeń, ale również mogą być spowodowane przez ludzi (np. zagrożenia ze strony Internetu, przypadkowe lub umyślne skasowanie danych). Dlatego tak ważnego znaczenia nabiera zagadnienie bezpieczeństwa danych.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i kosztów wdrożenia funkcji bezpieczeństwa danych, przedstawimy Państwu po uzyskaniu niezbędnych informacji na temat organizacji i sposobu magazynowania danych w Państwa firmie.
W naszym sklepie internetowym oferujemy sprzęt komputerowy sprawdzonych marek. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, w której znajdą Państwo zarówno sprzęt nowy jak i poleasingowy. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję. Oferujemy również skup lub utylizację starego sprzętu komputerowego.
 
SSO | Oferta KAR